תנועה מעזה ואליה | עדכון לחודש יולי 2023

דגשים

 • ביולי תועד במעבר שבין ישראל לעזה המספר הגדול ביותר של יציאות בני אדם מאז 2004 לפחות (כשמשרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים החל לעקוב באופן שוטף אחר נתונים אלה). עם זאת, רוב הפלסטינים בעזה עדיין אינם זכאים להגיש בקשה להיתר.
 • ביולי תועד גם גידול בתנועת בני אדם דרך מעבר הגבול עם מצרים ובהעברת סחורות דרך המעבר עם ישראל.

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

דייג פלסטיני ברצועת עזה. דגים נמנים עם מסוגי הסחורות הבודדים המותרים לשינוע אל מחוץ לרצועה. ביולי היוו הדגים 6% מכלל מטעני הסחור

דייג פלסטיני ברצועת עזה. דגים נמנים עם מסוגי הסחורות הבודדים המותרים לשינוע אל מחוץ לרצועה. ביולי היוו הדגים 6% מכלל מטעני הסחורות היוצאות. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 • ביולי התירו הרשויות הישראליות 67,769 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה הוא הגבוה ביותר שתועד מאז החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לעקוב אחר הפעילות במעברים, בשנת 2004. את הגידול ניתן לייחס לשיפורים בתנאי המעבר ולהנפקת מספר גדול יותר של היתרי עבודה. מספר היציאות ביולי היה גבוה ב־60% ממספרן ביוני ובכ־90% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה נמוך ב־86% מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים על ידי הרשויות הישראליות.
 • עד 90% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת למטרות עבודה, שרובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. מספר היתרי היציאה שניתנו לקטגוריות שלעיל פחת מ־22,219 ביוני ל־21,970 ביולי. עם זאת, מספר היתרי העבודה שניתנו באמצעות מעסיקים ישראליים גדל מ־2,299 ביוני ל־2,611 ביולי.
 • 6% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו לרשויות הישראליות 1,851 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש יולי. 19% מתוכן לא אושרו במועד, לעומת 18% ביוני. לחצו כאן למידע נוסף.

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 •  
 • ביולי התירו הרשויות המצריות 14,989 יציאות של בני אדם מעזה (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה הוא הגבוה ביותר שתועד מאז ספטמבר 2022, והוא גבוה ב־15% ממספר היציאות ביוני וב־24% מהממוצע החודשי ב־2022.
 • כניסתם של 216 בני אדם בסך הכול מעזה למצרים סורבה, לעומת 210 בני אדם שכניסתם סורבה ביוני 2023. בדרך כלל הסיבות לסירוב אינן נמסרות, אבל לדברי הרשויות הפלסטיניות המקומיות, הרשויות במצרים נימקו זאת לעיתים קרובות בשיקולים ביטחוניים או באי־עמידה בהגבלות המיוחדות החלות על גברים בגילים 18 עד 40.
 •  

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

ממוצע חודשי של יציאות למצרים (אנשים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • ביולי הוכנסו אל עזה דרך המעברים שבשליטת ישראל ומצרים בסך הכול 10,199 מטענים של סחורות מותרות. נתון זה גבוה ב־6% מנפח מטעני הסחורות שהוכנסו ביוני וב־15% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה עדיין נמוך ב־9% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה בכמעט 60%.
   
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 43% היו חומרי בניין ו־12% היו מזון. כ־3.5% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, בעיקר מזון ואספקה רפואית.
 • כ־69% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקף זה גבוה ב־19% מהיקפן ביוני, וגבוה בכמעט 15% מהממוצע החודשי לשנת 2022. כ־33% מן הסחורות היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה גבוה ב־23% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • 31% הנותרים של הסחורות שהוכנסו לעזה הוכנסו דרך הגבול עם מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 12 ימים. נתון זה נמוך ב־16% מהיקף הסחורות שתועדו ביוני, וגבוה ב־16% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־65% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה). מרבית הסחורות הנותרות היו פריטי מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

ממוצע חודשי של סחורות נכנסות לעזה (מטעני משא)

""

דלק וגז

 • כמות הדלק והסולר התעשייתי שהוכנסו לעזה מישראל וממצרים ביולי גדלה ב־69% לעומת יוני. היקף זה היה גם גבוה ב־27% מהממוצע החודשי בשנת 2022. לא הוטלו כל הגבלות על יבוא דלק מכל סוג לעזה, אבל המימון ויכולת האחסון של הדלק מוגבלות.
 • כמות גז הבישול שיובאה לעזה פחתה ב־3% לעומת יוני. היקפה היה גם נמוך מעט מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כמות הסולר התעשייתי שהוכנס עבור תחנת הכוח של עזה גדלה ב־7% לעומת יוני. היא גם גבוהה ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2022.

סחורות יוצאות

 • ביולי יצאו 406 מטעני סחורות מותרות מעזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים. נתון זה גבוה ב־2% מאשר הנתון ביוני, אבל נמוך ב־35% מהממוצע החודשי בשנת 2022. 
 • כ־279 ממטעני הסחורות הוצאו דרך הגבול עם ישראל. נתון זה היה גבוה ב־11% מהיקף הסחורות שהוצאו מעזה ביוני, ונמוך ב־71% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007.
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־49% הובלו לגדה המערבית, 51% יוצאו לישראל ולא נשלחו כל סחורות לחו"ל. מכלל הכמות, 54% היו ירקות, 18% היו מוצרי טקסטיל, 6% היו דגים, ו־22% הנותרים כללו ריהוט, גרוטאות נחושת ואלומיניום ופריטים אחרים.
 • 127 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל וסוללות משומשות, הובלו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־13% מהנתון ביוני. בשנת 2022 וכן מאז תחילת 2023 ועד עתה התירו הרשויות המצריות להוציא מעזה רק סוללות משומשות וגרוטאות ברזל, אלומיניום ונחושת.

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

ממוצע חודשי של סחורות יוצאות מעזה (מטעני משא)

""
""

מקור נתונים: משרד הכלכלה הלאומית בעזה. לנתונים נוספים ראו: ochaopt.org/data/crossings