תנועה מעזה ואליה – עדכון לחודש פברואר 2023

דגשים

 • פחות בני אדם וסחורות עברו דרך הגבולות עם ישראל ומצרים.
 • אף שהנתונים עדיין גבוהים בהשוואה לשנים קודמות, התנועה מעזה ואליה עדיין מוגבלת ביותר.
 • הרשויות הישראליות אישרו 85% מהבקשות להיתרי יציאה לצורך טיפול מחוץ לעזה, השיעור הגבוה ביותר מאז מאי 2014.
   

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

Gaza crossing. Photo by OCHA

פלסטינים בשוק במחנה הפליטים א־שאטי, מרס 2023. שתיים מכל שלוש משפחות בעזה אינן יכולות להרשות לעצמן לקנות מזון בכמות שתענה על אמות המידה הבינלאומיות. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים.

תנועת אנשים לישראל ולגדה המערבית

 • בפברואר תועדו 45,173 פעמים שבהן יצאו בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה נמוך ב־15% מרמת היציאות בחודש ינואר, וגבוה ב־28% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת, נתון זה נמוך ב־91% מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים על ידי הרשויות הישראליות.
 • עד כ־89% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת למטרות עבודה. רובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל. מספר היתרי היציאה שניתנו על ידי הרשויות הישראליות למטרות אלה גדל מ־18,900 בינואר ל־20,787 בפברואר.
 • 6% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו לרשויות הישראליות 1,495 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש פברואר. 15% מתוכן לא אושרו במועד, לעומת 16% בינואר. זהו שיעור האישורים הגבוה ביותר מאז מאי 2014. עם זאת, לאור המספר הנמוך יחסית של בקשות שהוגשו בפברואר, המספר המוחלט של בקשות שאושרו עדיין נמוך לעומת חודש ינואר.
   

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 • בפברואר התירו הרשויות המצריות 12,892 יציאות של בני אדם (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). נתון זה נמוך ב־9% ממספר היציאות שהותרו בחודש ינואר 2023, וגבוה ב־7% מהממוצע החודשי ב־2022.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של כ־360 בני אדם למצרים, לעומת 535 בני אדם שכניסתם סורבה בינואר 2023. בדרך כלל הסיבות לסירוב אינן נמסרות, אבל לדברי הרשויות הפלסטיניות המקומיות, הרשויות במצרים נימקו זאת לעיתים קרובות בשיקולים ביטחוניים או באי־עמידה בדרישות המיוחדות החלות על גברים בגילים 18 עד 40.
   

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

ממוצע חודשי של יציאות למצרים (אנשים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • בפברואר הוכנסו אל עזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים 9,187 מטעני סחורות, נתון נמוך ב־15% מנפח המטענים שהוכנסו בינואר 2023, אבל גבוה ב־4% מהממוצע החודשי בשנת 2022. עם זאת נתון זה נמוך ב־18% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה ביותר מ־55%.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 48% היו חומרי בניין ו־21% היו מזון. כ־1% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, לרבות מזון ואספקה רפואית.
 • כ־64% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקפן נמוך ב־16% מהיקפן בינואר 2023, ונמוך בכמעט 5% מהממוצע החודשי לשנת 2022. מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, יותר מ־34% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה גבוה ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • 36% הנותרים של הסחורות שהוכנסו לעזה עברו דרך הגבול עם מצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 12 ימים. נתון זה נמוך ב־13% מהיקף המטענים שהוכנסו בינואר 2023, אבל עדין גבוה בכ־23% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־71% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו פריטי מזון.
   

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

ממוצע חודשי של סחורות נכנסות לעזה (מטעני משא)

""

דלק וגז

 • כמות הדלק והסולר התעשייתי שהוכנסו לעזה מישראל וממצרים בפברואר פחתה ב־14% לעומת ינואר 2023. היקף זה היה גם נמוך ב־7% מהממוצע החודשי בשנת 2022. לא הוטלו כל הגבלות על יבוא דלק מכל סוג לעזה, אבל המימון ויכולת האחסון של הדלק מוגבלות.
 • כמות הסולר התעשייתי שהוכנס עבור תחנת הכוח של עזה פחתה ב־15% לעומת ינואר 2023. נתון זה גבוה ב־2% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
 • כמות גז הבישול שיובאה לעזה פחתה ב־8% לעומת ינואר 2023. היקפה היה גבוה ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2022.
   

סחורות יוצאות

 • בפברואר הוצאו מעזה 855 מטעני סחורות מעזה דרך הגבולות עם ישראל ומצרים. נתון זה, אף שהוא נמוך ב־21% מהנתון בינואר 2023, עדיין גבוה ב־37% מהממוצע החודשי בשנת 2022. את הירידה ניתן לייחס לסוף עונת הייצוא של כמה מהפריטים המותרים לייצוא.
 • 713 מטעני סחורות מורשות הוצאו דרך הגבול עם ישראל. נתון זה נמוך ב־8% מהיקף הסחורות שהוצאו מעזה בינואר 2023, ונמוך ב־25% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007.
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־74% הובלו לגדה המערבית, 25% הובלו לישראל ופחות מ־1% נשלחו לחו"ל. מכלל הכמות, 59% היו ירקות, 26% היו תותים, 5% היו מוצרי טקסטיל, 4% היו גרוטאות ברזל והיתר כללו ריהוט, גרוטאות אלומיניום ודגים.
 • 142 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל ואלומיניום, וכן סוללות משומשות, יצאו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־23% מהנתון בינואר. בשנת 2022 התירו הרשויות המצריות להכניס ארבעה סוגי סחורות בלבד מעזה: סוללות משומשות, גרוטאות ברזל, אלומיניום ונחושת.
   

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

ממוצע חודשי של סחורות יוצאות מעזה (מטעני משא)

""

מקור נתונים: משרד הכלכלה הלאומית בעזה. לנתונים נוספים ראו: ochaopt.org/data/crossings

""