תנועה מעזה ואליה: עדכון לחודש אוגוסט 2022

דגשים

 • בין 2 ל־7 באוגוסט 2022 סגרו הרשויות הישראליות את הגבול עם עזה בנימוק של שיקולים ביטחוניים, וחסמו כל תנועה של בני אדם או סחורות; בין 5 ל־7 באוגוסט חל סבב הסלמה במעשי האיבה.
 • הסגר אילץ את תחנת הכוח של עזה, התלויה לפעולתה בדלק מיובא, להשבית את פעולתה ליומיים.
 • בסך הכול תועדו באוגוסט 2022 פחות יציאות של פלסטינים אל ישראל או דרכה, בהשוואה ליולי. כמו כן, פחות סחורות הוצאו למצרים.
 • עם זאת, פלסטינים רבים יותר יצאו למצרים בהשוואה לכל חודש יחיד מאז יולי 2013 ויותר סחורות הוכנסו לעזה דרך מצרים או ישראל בהשוואה לחודש יולי.

רקע: תנאי החיים של יותר משני מיליון פלסטינים תושבי רצועת עזה נפגעים זה זמן רב מהגבלות על תנועת בני אדם והעברת סחורות מעזה ואליה. רבות מההגבלות החלות היום הוטלו במקור על ידי הרשויות הישראליות בתחילת שנות התשעים, והוחמרו אחרי יוני 2007, בעקבות השתלטות חמאס על רצועת עזה והטלת מצור על ידי הרשויות הישראליות. הגבלות אלה ממשיכות לצמצם את הגישה למקורות מחיה, לשירותים בסיסיים חיוניים ולדיור; הן משבשות חיי משפחה ופוגעות בתקווה לעתיד של ביטחון ושגשוג. מצב זה החריף בשל ההגבלות שהרשויות המצריות הטילו במעבר רפיח.

Five-year-old Ahlam needed medical treatment that is unavailable in Gaza, but her parents' exit permit application was delayed f

אחלאם בת החמש נזקקה לטיפול רפואי שאינו זמין בעזה, אך הטיפול בבקשת הוריה לאישור יציאה נדחה במשך כמה חודשים, והאישור ניתן לבסוף רק בהתערבות גורמים הומניטריים. בראשית אוגוסט, היא ואימה שהו בבית חולים בירושלים בזמן שחלה הסלמה בפעולות האיבה באזור מגוריהם. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

תנועת בני אדם לישראל ולגדה המערבית

 •  
 • בין 2 ל־7 באוגוסט סגרו הרשויות הישראליות את הגבול עם עזה בנימוק של שיקולים ביטחוניים, ערב סבב ההסלמה במעשי האיבה ב־7-5 באוגוסט ובמהלכו. 
 • בסך הכול במשך אוגוסט התירו הרשויות הישראליות כמעט 35,160 יציאות של בני אדם מעזה (רוב הנוסעים יצאו כמה פעמים). נתון זה נמוך ב־14% מרמת היציאות בחודש יולי, אבל גדול פי ארבעה מהממוצע החודשי בשנת 2021. עם זאת, נתון זה מהווה כ־7% בלבד מהממוצע החודשי של היציאות בשנת 2000, לפני הטלת ההגבלות על סמך קטגוריות נוסעים.
 • כ־86% מהיציאות היו של פלסטינים שהורשו לצאת בקטגוריית "סוחרים" או "צרכים כלכליים", שרובם מועסקים כפועלים שכירי יום בישראל.
 • כ־7% מהיציאות היו לטיפול רפואי בגדה המערבית ובישראל (מטופלים או מלוויהם). בסך הכול הוגשו 2,067 בקשות להיתרי יציאה עבור תורים רפואיים שנקבעו לחודש אוגוסט, אבל רק 42% מתוכן אושרו במועד.
 •  

רקע: פלסטינים אינם מורשים לצאת מעזה דרך ישראל, אף לא לצורך מעבר לגדה המערבית, אלא אם עלה בידיהם להשיג היתר יציאה ישראלי. רק מי שנמנים עם קטגוריות מסוימות – בעיקר "סוחרים" (לרבות פועלים), מטופלים ומלוויהם ועובדים של ארגוני סיוע – יכולים להגיש בקשה להיתר יציאה. אנשים אחרים אינם זכאים להיתר גם אם לא נשקף מהם סיכון ביטחוני להערכת הרשויות הישראליות. לרוב, הרשויות הישראליות אינן מוסרות סיבות ספציפיות לדחיית בקשה להיתר. כשבקשה מאושרת, בעל ההיתר רשאי לעבור במעבר ארז, הנתון לשליטה ישראלית ופועל בשעות היום, בימים ראשון עד חמישי, ובימי שישי עבור מקרים רפואיים דחופים ואזרחים זרים בלבד. 

יציאות אל/דרך ישראל (ממוצעים חודשיים)

""

תנועת בני אדם למצרים

 •  
 • באוגוסט התירו הרשויות המצריות כ־17,900 יציאות של בני אדם (ייתכן שחלק מהנוסעים יצאו יותר מפעם אחת). זהו מספר היציאות הגבוה ביותר למצרים מאז יולי 2013, גבוה ב־50% ממספר היציאות שהותרו בחודש יוני; וכפול ויותר מהממוצע החודשי ב־2021, שבמרביתה הוחלו הגבלות COVID-19. מגמת עלייה זו מיוחסת לחזרתם של מבקרים בעזה לארצות מגוריהם בתום חופשת הקיץ.
 • הרשויות המצריות סירבו להתיר את כניסתם של כ־486 בני אדם למצרים, לעומת 271 בני אדם שכניסתם סורבה ביולי 2022.
 •  

רקע: פלסטינים המבקשים לצאת מעזה למצרים או דרכה נדרשים להירשם שבועיים עד ארבעה שבועות מראש אצל הרשויות הפלסטיניות המקומיות. ניתן גם להגיש בקשה ישירות לרשויות המצריות, באמצעות חברה פרטית. הנהלים וההחלטות של שתי הרשויות נעדרי שקיפות. מי שבקשותיהם אושרו יוצאים מעזה דרך מעבר רפיח, הנתון לשליטת הרשויות המצריות ופועל בימי ראשון עד חמישי. לעיתים קרובות, המסע לקהיר דרך מדבר סיני ממושך וכולל עצירות מרובות לצורך בדיקות שמבצעים כוחות מצריים.

יציאות למצרים (ממוצעים חודשיים)

""

סחורות נכנסות

סחורות כלליות (לא כולל דלק וגז)

 • בין 2 ל־7 באוגוסט סגרו הרשויות הישראליות את הגבול עם עזה בנימוק של שיקולים ביטחוניים, ערב סבב ההסלמה במעשי האיבה ב־7-5 באוגוסט ובמהלכו. 
 • בסך הכול הוכנסו אל עזה באוגוסט 9,155 מטעני סחורות, נתון גבוה ב־29% מאשר בחודש יולי, וגבוה ב־16% מהממוצע החודשי בשנת 2021. נתון זה נמוך ב־18% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007, אף שמאז גדלה אוכלוסיית עזה ביותר מ־55%.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו, 43% היו חומרי בניין ו־23% היו מזון. כ־4% ממטעני הסחורות הכילו סיוע הומניטרי מטעם ארגונים בינלאומיים, לרבות מזון ואספקה רפואית.
 • כ־61% מהסחורות הוכנסו דרך ישראל. היקפן היה נמוך ב־22% מהיקפן בחודש הקודם, ונמוך ב־17% מהממוצע החודשי לשנת 2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך ישראל, יותר מ־23% היו חומרי בניין (בעיקר חצץ, בטון ומוטות פלדה); נתון זה נמוך ב־57% מהממוצע החודשי שתועד ב־2021.
 • כ־39% מכלל הסחורות הוכנסו ממצרים, שהיבוא ממנה התאפשר במשך 13 ימים, דרך מעבר רפיח. נתון זה גבוה ב־59% מנפח הסחורות הנכנסות בחודש יולי, וגדול יותר מכפליים מהממוצע החודשי ב־2021.
 • מכלל הסחורות שהוכנסו דרך מצרים, יותר מ־72% היו חומרי בניין. מרבית הסחורות הנותרות היו מזון.

רקע: מאז הטלת המצור ב־2007 הגבילו הרשויות הישראליות את הכנסתן לעזה של סחורות שהן מגדירות "דו־שימושיות" (שניתן להשתמש בהן לצרכים אזרחיים או צבאיים), כגון חומרי בניין, ציוד רפואי ומוצרים חקלאיים מסוימים. הכנסתן של כמה מהסחורות הללו יכולה להתאפשר לאחר תהליך ממושך של הגשת בקשה ובחינתה. הכנסת כל הסחורות מישראל או דרכה (לרבות סחורות שאינן מוגבלות) אפשרית רק דרך מעבר כרם שלום, וזאת לאחר תיאום מוקדם. מאז 2018 מוכנסות לעזה סחורות באופן סדיר גם ממצרים, דרך מעבר רפיח שבשליטת הרשויות המצריות, ובהמשך דרך שער סלאח א־דין הסמוך למעבר ומצוי בשליטת הרשויות המקומיות.

מטעני סחורות נכנסות (ממוצעים חודשיים)

""

דלק וגז

 • באוגוסט 2022 הוכנסו מישראל וממצרים לעזה דלק וגז בהיקף גבוה ב־38% לעומת חודש יולי, וגבוה ב־6% מהממוצע החודשי בשנת 2021.
 • כמות הסולר התעשייתי לתחנת הכוח של עזה פחתה מעט לעומת חודש יולי. עם זאת, נתון זה עדיין גבוה ב־5% מהממוצע החודשי בשנת 2021. מחסור בדלק בשל הסגר הישראלי שהוטל בין 2 ל־7 באוגוסט אילץ את תחנת הכוח של עזה לשבות מפעולתה ליומיים.
 • כמות גז הבישול שהוכנסה לעזה פחתה מעט לעומת יולי, ועם זאת עדיין הייתה גבוהה ב־10% מהממוצע החודשי ב־2021.

סחורות יוצאות

 • באוגוסט התירו הרשויות הישראליות את הוצאתם של 192 מטעני סחורות מעזה, 27% פחות מאשר בחודש הקודם, והמספר הנמוך ביותר מאז תחילת 2022. כן היה נתון זה נמוך ב־80% מהממוצע החודשי ערב הטלת המצור ב־2007. 
 • באוגוסט הטילו הרשויות הישראליות הגבלות מחמירות על הוצאת דגים מעזה.
 • מכלל הסחורות היוצאות, כ־33% הובלו לגדה המערבית, ו־67% לישראל. מכלל הכמות, 62% היו ירקות, 19% היו מוצרי טקסטיל, והיתר היו דגים, גרוטאות אלומיניום, נחושת משומשת וריהוט.
 • 176 מטעני סחורות נוספים שהכילו גרוטאות ברזל, נחושת ואלומיניום וסוללות משומשות יצאו מעזה למצרים. נתון זה נמוך ב־9% מהנתון בחודש הקודם.

רקע: רוב המוצרים הנסחרים מחוץ לעזה משונעים דרך מעבר הסחורות כרם שלום, הנתון לשליטה ישראלית ואשר חלה בו שורה של הגבלות. בין 2007 ל־2014 אסרו הרשויות הישראליות כמעט כליל על הוצאת סחורות לגדה המערבית ולישראל, שווקיה העיקריים של עזה; ופעולה זו חודשה בהמשך בהדרגה. מאז אוגוסט 2021 יוצאו סחורות מסוימות למצרים דרך שער סלאח א־דין ומעבר רפיח.

מטעני סחורות יוצאות (ממוצעים חודשיים)

""
""

מקור הנתונים: המשרד לכלכלה לאומית בעזה. מידע נוסף: ochaopt.org/data/crossings