פורסם ביום 22 יוני 2012

ירחון מעקב הומניטרי | מאי 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית