פורסם ביום 16 מרץ 2016

ירחון מעקב הומניטרי | פברואר 2016

הריסה נרחבת באל־פריסייה, בקעת הירדן, פברואר 2016. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים
הריסה נרחבת באל־פריסייה, בקעת הירדן, פברואר 2016. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

עלייה מדאיגה בהריסות ובעקירות בגדה המערבית, בעיקר בנימוק של היעדר היתרי בנייה; שליש מהמבנים שנפגעו ניתנו כסיוע הומניטרי. בתחילת 2016 ניכרה ירידה בתכיפותם ובעוצמתם של ההפגנות והעימותים, בצד ירידה מתונה מתקפות נגד ישראלים, לעומת הרבע האחרון של 2015 .תיקון של מנות הסיוע במזון בעזה צפוי לחולל שיפור בבריאות ובערכים התזונתיים, בהתאמה לציבור ולהרגלי תזונה מקומיים ובתפעול הלוגיסטי.מיזם של ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים המתמקד בצורכי המים והעמידות של פליטים במזרח ח׳אן יונס )עזה( הושלם בעזרת מימון מהקרן ההומניטרית המשותפת.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית

במסמך זה

הריסה נרחבת באל־פריסייה, בקעת הירדן, פברואר 2016. צילום: משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

בפברואר 2016 הרסו הרשויות הישראליות או פירקו ברחבי הגדה המערבית 237 בתים ומבנים הקשורים במחייה השייכים לפלסטינים – הנתון הגבוה ביותר בחודש יחיד מאז החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד באופן שיטתי את פגיעתן של ההריסות, בשנת 2009. כתוצאה מההריסות נעקרו ממושבם 330 בני אדם, מחציתם ילדים, ויותר מ־1,600 בני אדם נפגעו בדרכים אחרות. שליש (108) מהמבנים שנבחרו להריסה בחודשיים הראשונים של השנה ניתנו כסיוע הומניטרי: מספר זהה למספר פריטי הסיוע ההומניטרי שנהרסו בכל שנת 2015.

Demolition, February 2016

בחודשיים הראשונים של 2016 ניכרה עלייה חדה במספר הבתים הפלסטיניים שהרשויות הישראליות הרסו, פירקו או החרימו בגדה המערבית: לפחות 321 מבנים, 88 מהם בתי מגורים, נהרסו.

תרשים: פצועים פלסטינים על פי סוג נשק, 1 בינואר - 29 בפברואר 2016

בהשוואה לרבעון האחרון של 2015, בתחילת 2016 פחתו התדירות והעוצמה של ההפגנות והעימותים, בד בבד עם ירידה מתונה במספר המתקפות שביצעו פלסטינים נגד אזרחים וכוחות ביטחון ישראלים.

מזון מטעם אונר״א

בסוף ינואר השלימה אונרֻ״א תיקון מקיף בתכולת מנות הסיוע במזון שלה, כדי לשפר אותן על פי שלושה קריטריונים מרכזיים: (i) בריאות וערכים תזונתיים; (ii) התאמה לציבור ולהרגלי תזונה מקומיים; (iii) זמינות והיבטים לוגיסטיים מעשיים. הסלים החדשים יושקו בחלוקת המזון של החודשים אפריל-יוני ויוחלו על כל 960 אלף המוטבים.

הנחת צינור מים חדש בעבסאן אל־כבירה / © צילום: Première Urgence Internationale

בפברואר 2016 הושלם מיזם שהתמקד בצורכי המים ותמך בעמידותם של משקי בית, לרבות של עקורים, בעבסאן אל־כבירה, עיירה שאוכלוסייתה מונה כ־28 אלף נפש בנפת ח׳אן יונס שברצועת עזה. את המיזם יישם הארגון הבינלאומי הלא ממשלתי Première Urgence Internationale, במימון שסיפקה הקרן ההומניטרית המשותפת. בפברואר מימנה הקרן ההומניטרית המשותפת 15 מיזמים מתמשכים, בשווי כולל של 3.7 מיליון דולר, שנועדו לטפל בצרכים דחופים ברחבי הגדה המערבית ורצועת עזה.