פורסם ביום 23 מאי 2013

מקרה מבחן: קהילות מסאפר יטא, החיים בשטח אש | מאי 2013

לפחות 1,300 בני אדם חיים כיום באזור מסאפר יאטא שבדרום הר חברון. קהילות פלסטיניות חיו באזור זה עשרות בשנים, רבות מהן עוד לפני תחילתו של הכיבוש הישראלי ב־1967. ברם, בשנות השמונים ייעדו הרשויות הישראליות את רובו של שטח זה לרבות 14 קהילות כשטח צבאי סגור לצורכי אימונים, המכונה "שטח אש" 918. עקב כך הפכו הקהילות המתגוררות בתוכו מושא לשורה של סוגי מדיניות ונהגים שערערו את ביטחונן הפיסי, גרמו לירידה ברמת החיים שלהן ולעלייה ברמות העוני ובתלותן בסיוע הומניטרי. הקהילות מצויות בסכנה מתמשכת של עקירה בכפייה.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית