פלסטינים תושבי מסאפר יטא בסיכון מוגבר מאז פסיקת בג״ץ

הלחץ המופעל על קהילות מסאפר יטא שבגדה המערבית לעזוב את בתיהן גבר מאז פסיקת בג״ץ ב־4 במאי, שהתירה את הגירוש המתוכנן שלהן כדי לפנות את השטח לאימונים צבאיים.

"בשבועות האחרונים נהרסו בתיהם של עשרות בני אדם בקהילות חִ׳רבּת אל־פָחֵ׳ית ומִרְכֶּז, במקרים אחדים בפעם השלישית תוך פחות משנה", אמרה אִיבוֹן הֵלֶה, המתאמת ההומניטרית הזמנית. "בח׳רבת א־תָבָּאן ובחָ׳לֶת עָתָ׳אבָּה ניתנו בשבועיים האחרונים צווי הריסה חדשים. כמו כן, לאחרונה החל תרגיל צבאי קרוב לאזורי מגורים. הם מבוהלים".

במסאפר יטא גרים 1,144 בני אדם, 569 מהם ילדים וילדות. בנוסף על ההשלכות המיידיות של כל הריסה על חיים ומקורות מחייה, אמצעים אלה עלולים להוות הפרה של זכויות האדם, לרבות פינוי בכפייה, ולחשוף אנשים לסכנה של עקירה בכפייה, שהיא הפרה חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית.

"יש לעצור את ההריסות, הפעילות הצבאית ואמצעי הכפייה האחרים המועצמים עוד ועוד במסאפר יטא ולאפשר לתושבות ולתושבים להישאר בבתיהם בביטחון ובכבוד", אמרה הלה. "הקהילה ההומניטרית ערוכה להגיש סיוע לבני האדם החיים במסאפר יטא. אבל בסופו של דבר, על הרשויות למלא את חובתן להגן עליהם כפי שנקבע במשפט הבינלאומי."