פורסם ביום 4 נובמבר 2011

אלימות מתנחלים בגדה המערבית | נובמבר 2011הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית