פורסם ביום 7 יולי 2010

השפעת הגדר על תחום הבריאות | יולי 2010הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית