פורסם ביום 17 דצמבר 2018

סקירת הצרכים ההומניטרית ותוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 | לוח נתוניםהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית