פורסם ביום 19 אוגוסט 2010

בין הגדר לסדן: ההשפעה ההומניטרית של ההגבלות שמטילה ישראל על גישה לאדמות ולים ברצועת עזה | אוגוסט 2010הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית