פורסם ביום 6 אוגוסט 2012

מפה: שטחי אש בגדה המערבית | אוגוסט 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית