פורסם ביום 6 אוגוסט 2012

ההשפעה ההומניטרית של ”שטחי אש“ שהוכרזו על ידי ישראל בגדה המערבית | אוגוסט 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית