פורסם ביום 9 יולי 2012

מפה: השפעתה ההומניטרית של הגדר בגדה המערבית | יולי 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית