פורסם ביום 8 פברואר 2012

דף נתונים הומניטרי על אזור בקעת הירדן וים המלח | פברואר 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית