המתאם ההומניטרי קורא לשים קץ להריסות לשם ענישה בגדה המערבית הכבושה

מאז 14 בנובמבר הרסו כוחות ביטחון ישראליים, במבצעים שמטרתם "להרתיע אחרים", את בתי משפחותיהם של חמישה בני אדם שביצעו לכאורה מתקפות נגד ישראלים בשנת 2015. לפחות תשע דירות צמודות נוספות ניזוקו ואינן בטוחות למגורים. מידע ראשוני מצביע על כך שבמהלך המבצע האחרון, הבוקר במחנה הפליטים קלנדיה, נהרגו שני פלסטינים ותשעה אחרים נפצעו בעימותים במחאה על ההריסה.

הריסות לשם ענישה הן סוג של ענישה קולקטיבית, משום שהן מענישות למעשה לא רק את מבצעי העבירות לכאורה, אלא גם בני אדם אחרים (קרובי משפחה, שכנים) בגין מעשים שהם עצמם לא ביצעו. המשפט הבינלאומי אוסר על ענישה קולקטיבית. אומדנים ראשוניים מצביעים על כך שהריסתם של חמשת הבתים הותירה עשרים בני אדם, בהם שמונה ילדים, מחוסרי בית.

בשנת 2005 הקפיאה ממשלת ישראל את מדיניות ההריסות לשם ענישה, לאחר שוועדה צבאית ישראלית מצאה כי הן אינן יעילות כאמצעי הרתעה. פעולות אלה חודשו מאמצע 2014, למעט מקרה אחד ב־2009.

"אני מוטרד מאוד לנוכח דיווחים על הריסות לשם ענישה של חמישה בתים בנפות ירושלים, שכם ורמאללה, שביצעו בימים האחרונים כוחות ביטחון ישראליים", אמר רוברט פּייפּר, המתאם מטעם האו״ם לסיוע הומניטרי ולפעילויות פיתוח בשטח הפלסטיני הכבוש.

"אנו מכירים בכך שישראל ניצבת כיום בפני אתגרים ביטחוניים חמורים, אבל כל תגובה שתכליתה אכיפת חוק צריכה לעלות בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. הריסות לשם ענישה הן בלתי צודקות מעצם טבען, משום שהן מענישות חפים מפשע על מעשי אחרים."

רקע

מאז 1 ביוני 2014 הרשויות הישראליות הרסו, אטמו או פוצצו 16 מבנים בהקשר זה. על פי נתונים שריכז משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, צעדים אלה גרמו לעקירתם של תשעים פלסטינים, בהם 51 ילדים. בנוסף על כך, לפחות 12 דירות הצמודות למבנים שנבחרו להריסה ניזוקו, ועקב כך נעקרו זמנית לפחות 55 בני אדם.