פורסם ביום 19 מרץ 2012

אל המעיין: ההשפעה ההומניטרית של השתלטות מתנחלים על מעיינות פלסטיניים | מרס 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית