פורסם ביום 6 ינואר 2016

רצועת עזה: ההשלכות ארוכות הטווח של מעשי האיבה בשנת 2014 על נשים וילדות | דצמבר 2015הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית