פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

רצועת עזה | ההשלכות ההומניטריות של גלי הסלמה נרחבים במעשי האיבההנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית