פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

רצועת עזה | ההשלכות ההומניטריות של הפילוג הפלסטיני מבית על רצועת עזההנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית