פורסם ביום 21 דצמבר 2017
 במסגרת  

רצועת עזה | ההשלכות ההומניטריות של המצורהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית