עזה: עקורים פנימיים | אפריל 2016

מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה האחרונה, ביולי־אוגוסט 2014, נעקרו מבתיהם כמעט 500 אלף בני אדם, 28% מהאוכלוסייה. מאמצע אוגוסט ועד דצמבר 2015 ערכה קבוצת העבודה לענייני עקורים, בראשות משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים, סקר שמטרתו לרשום מחדש ולהכין פרופיל פגיעוּת של יותר מ־ 16 אלף משקי הבית שאיבדו את מעונם.

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.