פורסם ביום 19 אוקטובר 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – ספטמבר 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית