פורסם ביום 21 דצמבר 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – נובמבר 2018הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית