פורסם ביום 1 יולי 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – מאי 2019הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית