פורסם ביום 1 יולי 2016

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – מאי 2016הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית