פורסם ביום 31 אוגוסט 2019

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יולי 2019

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית