פורסם ביום 10 אוגוסט 2018

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – יולי 2018

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית