פורסם ביום 17 ינואר 2017

פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – דצמבר 2016הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית