פורסם ביום 28 יולי 2009

הסגר על רצועת עזה: נתונים בנושא ילדים וחינוך | 28 יולי 2009הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית