פורסם ביום 31 מאי 2017

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2016

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית