פורסם ביום 7 אפריל 2014

חיים מפוצלים: סקירה כללית הומניטרית לשנת 2013הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית