מומחה לפינוי פצצות מטעם סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים מסלק פצצה אווירית במשקל 925 ק״ג באזור מרכז עזה, ספטמבר 2016 / © צילום – סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים

מבצע פינוי הפצצות רחב ההיקף בעזה הסתיים

באפריל 2017 פינתה סכנות האו״ם לפינוי מוקשים את הפצצה האווירית הידועה האחרונה שניתן היה להגיע אליה בעזה, ובכך ציינה אבן דרך חשובה בטיפול במורשת הזיהום בנפלי תחמושת בעזה. מאז הסכסוך ב־2014 סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים פינתה והשמידה 29 טונות מטריות של חומרי נפץ מ־149 נפלי פצצות אוויריות. עבודה חיונית זו מגינה הן על קהילות בעזה הנפגעות ישירות מנוכחות נפלי תחמושת, והן על הקהילה הרחבה יותר, באמצעות פינוי והשמדה של חומרי נפץ שניתן לאסוף ולמחזר להכנת מתקני חבלה מאולתרים.

מאז 2009 היו בעזה 280 קורבנות של תאונות הקשורות בנפלי תחמושת, שאומתו על ידי סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים, כמות שמראה הטבלה להלן. רוב הקורבנות שאומתו על ידי סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים נפגעו בהקשר של זיהום בנפלי תחמושת בעקבות הסכסוך ב־2014.

נוכחותם של חומרי נפץ מסוכנים בתוך מבנים שנהרסו או ניזוקו מונעת את פינויים של בניינים הרוסים, שיקום ופיתוח סוציו־חברתי. הואיל ובעזה מתנהלים מיזמי בנייה מחדש ושיקום, היה חיוני לפנות פצצות אוויריות – הן כאלה שהיו טמונות באדמה והן כאלה שהיו מונחות על פני הקרקע, כדי למנוע פיצוץ בשוגג של נפלי תחמושת. סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים פינתה 136 אתרים מסוכנים שעל פי חשד הכילו תחמושת אווירית שחדרה עמוק לאדמה, כדי לאפשר לשיקום להתנהל בבטחה ובלא עיכוב.

מומחה לפינוי פצצות מטעם סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים מסלק פצצה אווירית במשקל 925 ק״ג באזור מרכז עזה, ספטמבר 2016 / © צילום – סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים

פינוין של האחרונות מבין הפצצות האוויריות הידועות שניתן היה להגיע אליהן הוא אמנם הישג חשוב, אבל כבכל סביבה שלאחר סכסוך, נפלי תחמושת ימשיכו להתגלות ולהיחשף עוד  עשרות שנים לאחר תום הסכסוך. סיכון שיורי זה מזיהום שטרם התגלה, והאפשרות של חידוש ההסלמה במעשי האיבה, מצריכים לשמר את היכולות של סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים בעזה, גם אם בהיקף קטן יותר. מסיבה זו תשאיר סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים נוכחות מינימלית בעזה, כדי להמשיך ולתמוך בקהילה ההומניטרית וקהילת הפיתוח, לרבות מוכנות לשעת חירום.

פינוי נפלי תחמושת השיב את תחושת הביטחון למשפחות ולקהילות החיות, מעבדות אדמה ובונות בשטחים שידעו – או חששו – שהם מזוהמים. כך למשל, עובדי שיקום לא יכלו לפנות בבטחה את חורבותיו של בניין בן שלוש קומות שהיה שייך לאברהים מחפוז אל־פרה, וכך ששלוש המשפחות שהתגוררו בעבר בבניין נותרו עקורות. סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים קבעה כי על הבניין נחתו פצצות מרובות. אחרי שבועות של פינוי זהיר של ההריסות הגיע טכנאי פינוי חומרי נפץ של סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים לחלקה האחורי של פצצה אווירית במשקל 227 ק״ג, שהייתה קבורה בעומק 11 מטרים אנכיים מתחת לפני הקרקע. הוא מצא את יחידת המרעום "מחומשת" ותקועה עמוק בגוף הפצצה, שהתעוותה בעת הפגיעה בקרקע. לאחר פינוין של פצצה זו ופצצה נוספת שנמצאה באותו מקום יכלו אל־פרה ושכניו להתחיל לבנות מחדש את בתיהם. כפי שציין מזכ״ל האו״ם לשעבר באן קי־מון, "פינוי מוקשים הוא השקעה באנושות. הוא מסייע לטפח חברות שוחרות שלום שבהן יכולים נזקקים לקבל סיוע, פליטים ועקורים יכולים לשוב בבטחה לבתיהם, וילדים יכולים ללכת לבית הספר."

* מאמר זה נמסר על ידי סוכנות האו״ם לפינוי מוקשים