הודעת אזהרה

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
פורסם ביום 24 מרץ 2011

ירושלים המזרחית: בעיות הומניטריות עיקריותהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית