פורסם ביום 24 מרץ 2011

ירושלים המזרחית: בעיות הומניטריות עיקריותהנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית