פורסם ביום 1 אוגוסט 2011

עקירה בכפייה וחוסר ביטחון בשטח C של הגדה המערבית | אוגוסט 2011הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית