פורסם ביום 12 נובמבר 2013

קהילות עקורות: המקרה של ח׳רבת ח׳מיס | נובמבר 2013

ח׳רבת ח׳מיס הינה קהילה פלסטינית הנמצאת מצפון לבית לחם, ובה מתגוררים 60 בני אדם בקירוב, 24 מהם ילדים. ממש לאחר מלחמת 1967 הוכללה ח׳רבת ח׳מיס, יחד עם עשרות קהילות פלסטיניות אחרות, בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, שזה עתה הורחב, וסופחה לישראל באופן חד־צדדי. אלא שבניגוד לרובם הגדול של הפלסטינים בשטח המסופח, קיבלו תושבי ח׳רבת ח׳מיס תעודות זהות של הגדה המערבית, במקום תעודות זהות ירושלמיות. הסיבות למעשה עדיין מעורפלות, אך נודעו לו השלכות דרמטיות: מתוקף החוק הישראלי נחשבים תושבי הקהילה ל"תושבים בלתי חוקיים" בבתיהם הם. 

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית