פורסם ביום 11 אוקטובר 2010

המקרה של שייח׳ ג׳ראח | אוקטובר 2010הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית