סכנה מרחפת: צווי הריסה בשטח C של הגדה המערבית

יותר מ־11 אלף צווי הריסה תלויים ועומדים נגד מבנים בבעלות פלסטינית בשטח C של הגדה המערבית, כפי שעולה מנתונים רשמיים שנמסרו על־ידי הרשויות הישראליות. מספר המבנים הללו מוערך ב־13 אלף, והוא כולל בתי מגורים. הצווים מגבירים את פגיעותם של אלפי משקי בית פלסטיניים עניים, שמעל חלקם מרחפת סכנה מיידית של עקירה בכפייה.

בשטח C, המשתרע על פני יותר מ־60% מהגדה המערבית, ישראל שומרת בידיה על שליטה ישירה. מספר הפלסטינים השוכנים באזור זה עומד על כ־300 אלף.

בשל היעדר תכנון ראוי ומספיק ונוכח הקצאה מפלה של אדמות ציבור, במרבית שטח C כמעט בלתי אפשרי לפלסטינים להשיג היתרי בנייה.

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.