הגדה המערבית | שטח C: סוגיות הומניטריות מעוררות דאגה