פורסם ביום 19 אוגוסט 2010

בין הגדר לסדן

ההשפעה ההומניטרית של ההגבלות שמטילה ישראל על גישה לאדמות ולים ברצועת עזה

במהלך עשר השנים האחרונות, הרחיב בהדרגה הצבא הישראלי את הגבלות הגישה לאדמות חקלאיות בצד העזתי של ה“קו הירוק“, ולשטחי דיג לאורך חופי רצועת עזה, בכוונה המוצהרת למנוע מתקפות של פלגים חמושים פלסטיניים על ישראל, לרבות ירי טילים. ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שלמשטר ההגבלות יש השלכות קשות על הביטחון הפיזי ועל מקורות המחייה של קרוב ל־180 אלף פלסטינים, והוא מחריף את הפגיעה בכבוד האדם הנגרמת על ידי המצור שישראל הטילה על הרצועה ב־2007.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית