פורסם ביום 4 פברואר 2015

נפת בית לחם: קיטוע וחששות הומניטריים | ינואר 2015



הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית