פורסם ביום 4 פברואר 2015

נפת בית לחם: קיטוע וחששות הומניטריים | ינואר 2015

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית