פורסם ביום 23 ספטמבר 2014

קהילות בדואיות בסכנת העברה בכפייה | ספטמבר 2014הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית