פורסם ביום 3 יולי 2013

השטחים שהגישה אליהם מוגבלת ברצועת עזה | יולי 2013הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית