הקרן ההומניטרית המשותפת מספקת 2.5 מיליון דולר לתמיכה במענים הומניטריים קריטיים

עד עתה מומנו רק 42.9% מתוכנית המענה האסטרטגי לשטח הפלסטיני הכבוש לשנת 2015

ביוני השיקה הקרן ההומניטרית המשותפת את קריאתה הראשונה להצעות למימון מיזמים הומניטריים הכלולים בתוכנית המענה האסטרטגי לשנת 2015 אך טרם קיבלו מימון. בסך הכול הוגשו 36 הצעות, 26 מהן בהמלצת כוחות המשימה הרלבנטיים, ו־11 מהן, בשווי כולל של 2.5 מיליון דולר, אושרו בסופו של דבר על ידי ועדת הסקירה של הקרן. המיזמים שנבחרו, שייושמו על ידי ארבעה ארגונים מקומיים לא ממשלתיים ושבעה ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים (ארבעה מתוכם בשותפות עם ארגונים מקומיים לא ממשלתיים) מטפלים בצרכים קריטיים בתחומי חינוך, ביטחון תזונתי, בריאות ותזונה, הגנה, מחסה ומים, תברואה והיגיינה. שלושה מהמיזמים הללו ייושמו ברצועת עזה, ותשעה בגדה המערבית.

הקרן ההומניטרית המשותפת, שהוקמה בתחילת השנה, באה במקום קרן החירום ההומניטרית שהופעלה ב־2007 על מנת לספק מימון מהיר כמענה למקרי חירום פתאומיים. בנוסף על המשך מילוי תפקידה המקורי של קרן החירום ההומניטרית באמצעות עתודה כספית של לפחות ארבעה מיליון דולר, תתמוך הקרן ההומניטרית המשותפת במיזמים בקדימות גבוהה, הכלולים בתוכנית המענה האסטרטגי אבל אינם ממומנים ישירות על ידי תורמים. כל הצעה פרטנית יכולה לקבל עד 250 אלף דולר. רק מיזמים העומדים בקריטריונים שפותחו על ידי קבוצת התיאום של כוחות המשימה וקיבלו את אישורה של ועדת הסקירה של הקרן זכאים להגיש הצעות. במתכונתה החדשה תאפשר הקרן ההומניטרית המשותפת למתאם ההומניטרי להתמקד באופן יעיל יותר בצרכים ההומניטריים ובפערי המימון הקריטיים ביותר.[i]

עד עתה קיבלה תוכנית המענה האסטרטגי לשנת 2015 303 מיליון דולר, המהווים 42.9% מכלל הבקשות למימון (705 מיליון דולר). המימון למיזמים שזוהו כבעלי קדימות עליונה נמוך אף יותר, העומד על 29% בלבד. האפשרות להשיק קריאה נוספת להצעות לקרן ההומניטרית המשותפת, במטרה לכסות פערים אלה, תלויה בזמינות המימון, שנכון לעכשיו מנסים להשיגו בדחיפות.

בלגיה, שתרמה 2.8 מיליון דולר, היא המצטרפת החדשה ביותר לקבוצה בת תשעה גופים התורמים לקרן ההומניטרית המשותפת, ומהווים חלק מוועדת הסקירה של הקרן. מאז תחילת 2015 קיבלה הקרן ההומניטרית המשותפת תרומות מבלגיה, גרמניה, שוודיה, נורווגיה, אירלנד ושוויץ.

טבלה מיזמים שיממונו על ידי הקרן ההומניטרית המשותפת


[i] למידע נוסף על הקרן ההומניטרית המשותפת, לרבות מידע כיצד לתרום לה, פנו בבקשה למנהל הקרן, סעד עבד אל־חק ([email protected]).