2.2 מיליון דולר מהקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש יופנו להקלת צרכים הומניטריים דחופים ברצועת עזה

המתאם מטעם האו״ם לסיוע הומניטרי ופעולות פיתוח, רוברט פּייפּר, הפנה היום 2.2 מיליון דולר מהקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש לכיסוי צרכים דחופים נוספים ברצועת עזה בתחומי הבריאות והביטחון התזונתי.

ההקצאה באה בהקשר של הידרדרות כוללת בתנאים ברצועת עזה בשנת 2017, בעקבות העמקת משבר החשמל, שהותיר את תושבי עזה – כמעט שני מיליון בני אדם – הסובלים זה עשור ממצור ישראלי ומפילוגים פלסטיניים מבית, עם אספקת חשמל הניתנת ארבע עד שש שעות בממוצע בלבד מדי יום, מצב המשבש קשות את חיי היומיום ואת אספקתם של שירותים בסיסיים.

הודות לתמיכה זו של הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש יאפשרו סוכנויות הומניטריות לקיים התערבויות חיוניות ומצילות חיים בתחום בריאות האם והילד, באמצעות אספקה של אינקובטורים וציוד פוטותרפיה ליחידות טיפול נמרץ ילודים וליחידות טיפול נמרץ בבתי חולים בעזה, וכן אספקה רפואית מצילת חיים ואספקה לא רפואית, כדי להפחית את מספר מקרי המוות והחולי שניתן להימנע מהם.

כן יאפשרו הכספים למשפחות הפגיעות והחלשות ביותר בעזה גישה מידית למזון מקומי טרי ומזין, באמצעות מתן תלושים לקניית מזון טרי למשך שישה חודשים למשפחות הסובלות מעוני חמור שגישתן לאמצעי סיוע אינה מספקת או אינה קיימת כלל ויכולתן לתת מענה לצורכי המזון הבסיסיים של משקי הבית שלהן מוגבלת. ולבסוף, הכספים יתמכו במקורות מחייה ובחיזוק הביטחון התזונתי של חקלאים, באמצעות מתן מערכות חשמל סולארי ואספקה חקלאית כדי להתגבר על משבר החשמל ברצועת עזה.

הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש היא מנגנון מימון מאוגם (משותף), המתופעל באמצעות תרומות מממשלות איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, טורקיה, מלטה, נורווגיה, ספרד, שבדיה ושוויץ.

"למרות תנועה מדינית לעבר פיוס פלסטיני בחודשים האחרונים, רוב האמצעים שאימצה הרשות הפלסטינית מאז מרס 2017, ואשר גרמו להידרדרות האחרונה במצב ההומניטרי ברצועת עזה, טרם בוטלו", אמר פייפר. "כל יום שעובר בלא שיפור מדלדל את התקווה ומגביר את התסכול. עלינו לזמן את המשאבים והרצון המדיני להביא לעזה שינוי."

* הקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש היא קרן מאוגמת התומכת במתן סיוע הומניטרי אסטרטגי לטיפול בצרכים בעדיפות עליונה, ובה בעת משמרת את הגמישות הדרושה לתת מענה למקרי חירום או אירועים בלתי צפויים.