הירחון ההומניטרי | מאי 2019

© צילום: ארגון הבריאות העולמי

להערכת ארגון הבריאות העולמי, בין 1,209 ל־1,746 ממטופלי "צעדת השיבה הגדולה" יזדקקו לצורה כלשהי של טיפול במרכז רפואת מומחים שלישוני. שיעור האישור של בקשות להיתרים עבור מטופלים שנפצעו במהלך הפגנות "צעדת השיבה הגדולה" נמוך משמעותית משיעור האישורים של בקשות עבור מטופלים עזתיים אחרים המבקשים להגיע לטיפול רפואי בישראל ובגדה המערבית. ובירושלים המזרחית, סכנת הריסה מרחפת מעל שכונת ואדי יאסול כולה.