הירחון ההומניטרי | אפריל 2018

ארבעים פלסטינים נהרגו מידי כוחות ישראליים במהלך הפגנות המוניות ברצועת עזה, ו־6,800 נפצעו; כמעט 30% מהפציעות נגרמו על ידי תחמושת חיה (נכון ל־30 באפריל). סוכנויות הומניטריות קראו לגייס 5.3 מיליון דולר עבור עזה, לטיפול רפואי, תמיכה בתחומי בריאות הנפש והתמיכה הפסיכולוגית, ולמעקב בתחום ההגנה. הפסקות חשמל יזומות הנמשכות עד 20 שעות ביממה ממשיכות לפגוע במתן שירותים בעזה, לרבות בתחום החינוך. קהילה בדואית פלסטינית בשטח C של הגדה המערבית בסיכון מוגבר להעברה בכפייה בעקבות דיון בבית המשפט.