פעילות המעברים סביב עזה: עדכון חודשי – נובמבר 2018

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.