2018: יותר נפגעים וחוסר ביטחון תזונתי, פחות מימון לסיוע הומניטרי

מגמות המשפיעות על עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש

היום פרסם משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש נתונים שנאספו במשך שנת 2018. פילוחים וסטטיסטיקה נוספת, משנים קודמות, זמינים בקישורים שלהלן.

שיא במספרי ההרוגים והפצועים הפלסטינים

בשנת 2018 נהרגו בסך הכול 295 פלסטינים בידי כוחות ישראליים, ויותר מ־29 אלף פלסטינים נפצעו. זהו מניין ההרוגים הגבוה ביותר בשנה יחידה מאז הסכסוך בעזה ב־2014. מניין הפצועים הוא הגבוה ביותר מאז החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד נפגעים בשטח הפלסטיני הכבוש, בשנת 2005.

כ־61% מההרוגים (180 בני אדם) ו־79% מהפצועים (יותר מ־23 אלף) נפגעו בהקשר של הפגנות "צעדת השיבה הגדולה" בעזה, ליד גדר המערכת. ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש, ל־57 מההרוגים הפלסטינים ולכ־7,000 מהפצועים טרם מלאו 18 שנה בעת שנפגעו. לפחות 28 מהפלסטינים שנהרגו בידי כוחות ישראליים ב־2018 היו אנשי ארגונים חמושים בעזה ו־15 אחרים תקפו או תקפו לכאורה ישראלים בגדה המערבית.

במהלך השנה נהרגו בסך הכול 14 ישראלים בידי פלסטינים ולפחות 137 אחרים נפצעו. נתונים אלה דומים לאלה שתועדו ב־2017 (15), אך שיעור האזרחים מקרב הרוגים אלה גדל מ־27% ב־2017 ל־50% ב־2018.

מגמת עלייה בפגיעת מתנחלים בפלסטינים

בשנת 2018 תיעד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים 280 תקריות שבהן מתנחלים הרגו או פצעו פלסטינים, או גרמו נזק לרכוש פלסטיני, נתון המגלם עלייה של 77% לעומת שנת 2017; בתקריות אלה נהרגה פלסטינית אחת ו־115 אחרים נפצעו (בנוסף, שני פלסטינים שנחשדו בתקיפת ישראלים נהרגו בידי מתנחלים). הפגיעה ברכוש בידי מתנחלים כללה השחתה של 8,000 עצים וכ־620 כלי רכב.

במקביל תועדו לפחות 181 אירועים שבהם פלסטינים הרגו או פצעו מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים בגדה המערבית או פגעו ברכוש ישראלי, נתון המגלם ירידה של 28% בהשוואה לשנת 2017. עם זאת, מספר הישראלים שנהרגו בהקשר זה גדל מארבעה ב־2017 לשבעה ב־2018.

הרס המבנים בגדה המערבית נמשך אך מספר הפלסטינים שנעקרו מבתיהם פחת

בשנת 2018 הרסו או תפסו הרשויות הישראליות 459 מבנים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית, רובם בשטח C ובירושלים המזרחית, בעיקר בנימוק של היעדר היתרי בנייה ישראליים, שכמעט בלתי אפשרי להשיגם – נתון גבוה במעט מזה שתועד בשנת 2017. בתקריות אלה נעקרו מבתיהם 472 פלסטינים, בהם 216 ילדים ו־127 נשים; זהו מספר העקורים הנמוך ביותר לשנה יחידה מאז החל משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים לתעד בשיטתיות הרס מבנים, בשנת 2009. בשטח C לבדו תלויים ועומדים יותר מ־13 אלף צווי הריסה שטרם בוצעו, בהם 40 שניתנו נגד בתי ספר.

המגבלות המוחלות במסגרת המצור על עזה עדיין קשות ביותר

המצור היבשתי, הימי והאווירי על רצועת עזה, שישראל מטילה בנימוק של שיקולים ביטחוניים, נמשך ב־2018, ובני אדם אינם יכולים לצאת את עזה אלא במקרים חריגים. מדי חודש (ינואר-נובמבר) נרשמו בממוצע כ־9,200 יציאות של בעלי היתרים מעזה דרך מעבר ארז, הנתון לשליטת ישראל; 33% יותר מהממוצע החודשי לשנת 2017, אבל 35% פחות מהממוצע בשנים 2016-2015. מעבר רפיח שבשליטת מצרים נפתח באופן קבוע מאז מאי, ובכל שנת 2018 תועדו בו כ־56,800 יציאות, בהשוואה לממוצע שנתי של פחות מ־19 אלף יציאות בשנים 2017-2015.

שיעורם היחסי של בקשות שאושרו מתוך כלל הבקשות שהוגשו בשם פלסטינים העובדים באו״ם לצאת את עזה עלה מ־47% בשנת 2017 ל־59% בשנת 2018. אולם, מספר הבקשות הכולל צנח ב־24%, בעיקר בשל שיעורם הגבוה יותר של אנשי סגל אשר בנימוקים ביטחוניים נדחתה בקשתם ונאסר עליהם להגיש בקשה חדשה למשך 12 חודשים; מספרם עומד כיום על 131, בהשוואה ל־41 נכון לסוף 2017.

כרם שלום, הנתון לשליטת ישראל, נותר המעבר היחיד כמעט לתנועת סחורות אל עזה וממנה, לצד שער סלאח א־דין, המאפשר יבוא מוגבל ממצרים. בשנת 2018 הוכנסו לעזה דרך שני המעברים כ־8,300 מטעני סחורות מדי חודש בממוצע, כ־17% פחות מהנתון המקביל בשנתיים שקדמו לה, ואילו 209 משאיות יצאו את עזה בממוצע חודשי, רובן לשווקים בגדה המערבית, נתון כמעט זהה לזה שתועד בשנים 2017-2016. הגישה לשטחי דיג ולאדמות חקלאיות ליד גדר המערכת בעזה נותרה מוגבלת.

יותר בני אדם בעזה סובלים מחוסר ביטחון תזונתי

כ־1.3 מיליון בני אדם בעזה, המהווים 68% מהאוכלוסייה, זוהו בשנת 2018 כסובלים מחוסר ביטחון תזונתי, בעיקר בשל עוני. לשם השוואה, ב־2014, שנה שבה נערך סקר דומה, עמד הנתון על 59%. שיעור האבטלה בעזה הגיע בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 לממוצע של כמעט 53%, שיא של כל הזמנים, ושיעור האבטלה בקרב צעירים עמד על 69%. בגדה המערבית, לעומת זאת, 12% מהפלסטינים סובלים מחוסר ביטחון תזונתי, לעומת 15% בשנת 2014, ואילו שיעור האבטלה עומד על 18% בממוצע.

שפל במימון הומניטרי

אף שהצרכים ההומניטריים ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש גדלו בשנת 2018, רמות המימון עבור התערבויות הומניטריות פחתו משמעותית: במהלך השנה התקבלו רק 221 מיליון דולר מתוך סכום כולל של 540 מיליון דולר שנדרשו עבור יישום מלא של תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2018.

הערה: נתונים על נפגעים והריסות נכונים ל־26 בדצמבר 2018 בכפוף לסייגים ולהגדרות הכלולים בקישורים אלה. מניין ההרוגים הישראלים לא כולל תינוק שיולד בטרם עת לאחר פציעת אימו. מידע על יציאות דרך מעבר ארז נכון ל־30 בנובמבר 2018, ומידע על יבוא ויצוא, וכן על מעבר רפיח, נכון ל־15 בדצמבר 2018. כמה מהנתונים שונו לאחר פרסום ההודעה בעקבות אימות מידע על אירועים נוספים.