ההשפעה ההומניטרית של התנחלויות בעיר חברון | נובמבר 2013

Access restrictions imposed by the Israeli authorities in Hebron city, compounded by systematic harassment by Israeli settlers, have resulted in the displacement of thousands of Palestinians and the deterioration of the living conditions of those who stayed.